HERANDSHOLMEN
BELIGGENHET
TANTEHUSET
TINGSTOVA
ANNEKS
FELLESHUS
HISTORIE
SEVERDIGHETER
AKTIVITETER
UTFLUKTER

HERANDSHOLMEN
N-5628 Herand

Tlf:
Fax:
Mobil:
Mobil:

+47 53 66 82 30
+47 53 66 82 30
+47 92 43 57 63
+47 93 02 69 61

Innehaver, copyright:
T. Storaas
Research, foto, tekst:
T. Storaas
post@herandsholmen.com

Herandsholmen- Severdigheter
Fra Herandsholmener det kort avstand til Steinsdalfossen ved Norheimsund (t.v) til Hardanger Fartøyværnsenter (øverst, t.h) og til Hardanger folkemuseum på Utne - utstillingen brudeferden i Hardanger(t.h).

I kort avstand fra Herandsholmen finner en flere av Hardangers severdigheter.


Helleristningene på Bakko i Herand
(5. min fra Herandsholmen) ligger rett ved siden av riksveien. Flere tegninger av skip, ringer, fruktbarhetssymboler, geometriske figurer og mange tegninger av menneskefigurer.

Oppgangssagen i Herand
(5 min fra Herandsholmen) Den siste vanndrevne oppgangsagen som var i vanlig drift i Norge finner du her. Mye av materialene ble brukt til båtbygging. Sagen ble restaurert og fredet i 1996. Et kvernhus ligger like ved.

Jondal
ca. 10 min. fra Herand. Tettstedet kjennetegnes av mange sveitserhus med helletak og velstelte frukthager. I havnen (mai-september) ligger den store “Kyrkjebåten”, en tiæring. I Jondal finner en også en av de få båtbyggerskolene i landet.

Hardanger folkemuseum på Utne
(ca. 30 min fra Herand). I friluftsmuseet har en gjenskapt et tradisjonelt klyngetun. Her finner en også krambu, husmannsplass, en gammel skifabrikk og kvernhus. I naustene ved sjøen er det flere tradisjonelle hardangerbåter. Museet kan tilby omvising i museumstunet og i permanent-utstillingene: “Brudeferden i Hardanger”,“Folkedrakt og draktutstyr”, "Folkemusikk" m.fl. I utstillingen "Hardingar på sjøen" er det lagt vekt på sjøfart, fiske og båtbygging.
Ny sommerutstilling hvert år.

Felemakarverkstedet
på Folkemuseet finner en sammen med folkemusikkutstillingen. Felemaker Olav Vindal har lært felebygging etter tradisjon fra læremesteren Håvard Kvandal (f. 1910). Han er regnet for å være mellom de aller fremste felemakerne i landet. Felemakarverkstedet utfører reparasjon- og justeringsarbeid og tar også imot bestilling på bygging av hardingfeler etter gamle modeller.

Agatunet
ca 45 min. fra Herand. Et fredet klyngetun med 30-40 hus fra middelalderen og frem til vår tid. På slutten av 1200-tallet var Aga en stormannsgård. Her bodde Ridder Sigurd Brynjulfsson, en av kongens betrodde menn. Agatunet er i dag museum.

Hardanger Fartøyvernsenter
i Norheimsund. (ca 1 time fra Herand) Her finner du gamle båter og fartøy, men du kan også se det levende håndverket i utøving: Skipstømring, båtbygging, reipslaging. Ved senteret er det tilbud om omvising hele sommeren, på norsk, engelsk, tysk og fransk. I den trivelige kafeen kan du slappe av med en god kopp kaffe, te eller en god hjemmebakt kake.

Steinsdalfossen
ligger ca. 2 km fra Norheimsund i retning Bergen. En sti går bak fossefallet og du kan beundre fossen fra baksiden!


Dette er bare et lite utvalg av severdigheter i kort avstand fra Herandsholnen.

 

til toppen

 

Kaien i den vesle bygda Herand, rett innenfor Herandsholmen. Her finner en også butikk og bensinstasjon.

Helleristninger på Bakko i Herand

Den restaurerte oppgangsagen i Herand.

Felemakeren i arbeid på Hardanger Folkemuseum

Naust og krambu med fullt innhold (Folkemuseet)

Det gamle, fredede klyngetunet på Aga.